Hem

NECON Nordlöfs El Control har varit verksamma sen 1987.
Vi Konstruerar och bygger El-automatikutrustningar till:
• Ventilationsanläggningar
• Cellulosaindustrier
• Sågverk
• Stålverk
• Vattenreglering
• Div. andra anläggningar

Växel: 060-570980
Telefax: 060-570984

Norra Fagerviksvägen 30
860 32 FAGERVIK